คณะวิทยาศาสตร์

School of Science

Industrial and Engineering Chemistry (International program)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. Industrial and Engineering Chemistry (International program) ?

“IEC, we bring forwards Chemical Solutions to Engineering Problems.” This is the new program from the Department of Chemistry, Faculty of Science, KMITL. It is designed as a hybrid field combining chemistry with knowledge of chemical engineering. This degree would create the industry in mind to bridge the knowledge gap between chemists and engineers. While the typical chemistry program concentrates on the basic chemistry, industrial and engineering chemistry (IEC) focuses on preparing a chemist capable of applying the scientific concept to industry-related practices. This is the newest and first program in Thailand that integrates basic chemistry and engineering chemistry. This program provides a flexible degree of study, depending on the student’s interest. The designed program composes of three options including; 1.

ทำไมต้องเรียน วท.บ. Industrial and Engineering Chemistry (International program) ที่ สจล. ?

This is the first and only program in Thailand that aims to bring forwards chemical solutions to engineering problems. IEC is developed from the former international programs (B.Sc. Polymer Technology and B.Sc. Petrochemical Technology) from the chemistry department operated since 1999. The curriculum would boost core chemistry knowledge and the chemical engineering know-how for the graduate to work side-by-side with engineers. In addition to helping students improve their English skills., we provide free IELTS lessons for students in the first two years. Students can also select to join the English summer program at UoS to take English classes and observe the real class at UoS.

โอกาสในการหางาน

“Job
Production and Process Engineer (Thailand start at 18,000-25,000 ฿, Malaysia 44,000 RM, Singapore 3,800$, UK 3,300£, USA 4,000$)
Research Development (R&D) Scientist (Thailand start at 20,000-30,000 ฿, Malaysia 39,000 RM, Singapore 4,000$, UK 2,500£, USA 4,000$)
Quality Control Inspector (Thailand start at 17,000-20,000฿, Malaysia 20,000 RM, Singapore 2,000$, UK 2,500£, USA 3,500$)
Production control analyst (QA & QC) (Thailand start at 17,000-20,000฿, Malaysia 20,000 RM, Singapore 2,000$, UK 2,500£, USA 3,500$)
Government Related Jobs (Thailand start at 17,000-20,000฿)
*Salary may be varied depending on region, company and job responsibility.”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

75,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

คณะวิทยาศาสตร์

School of Science

Industrial and Engineering Chemistry (International program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6