คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

B.Eng. Computer Innovation Engineering (International Program)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Computer Innovation Engineering (International Program) ?

Computer Innovation Engineering is designed to prepare students for creating new and advanced computer innovations. The program offers both fundamental knowledge and state of the art computing technologies, including Internet of Things, Cloud Computing and Data Analytics. The curriculum also integrates the study of innovation process, helping students transform their explored ideas into potential startup businesses. Students will also have solid foundations of mathematics and science as well.

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Computer Innovation Engineering (International Program) ที่ สจล. ?

Our program is designed to drive innovations. By combining theoretical foundations with hands-on experience and project-based learning, the students will learn the skills required for today’s workforce. We embrace the 21st century learning environment to cultivate the students’ creativity, critical-thinking, communication and collaboration skills. Our students will be introduced to innovative mindsets, able to work with multidisciplinary teams and be leaders in their field of study.

โอกาสในการหางาน

“Job
Our graduates will be lifelong learners who are aware of technical and societal issues. They will be able to create engineering innovations with economic impact and benefit our society. Possible career paths after graduation are listed below.

Innovators

Startup Entrepreneurs
Enterprise Innovation Unit

Innovation Development
Solution Engineer
IT Innovation Developer
Engineering Specialist

Cloud Engineer
Data Engineer
Product Designer
System Engineer / DevOps
Security Engineer / Analyst”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

150,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

B.Eng. Computer Innovation Engineering (International Program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6