คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

B.Eng. Software Engineering (International Program)

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Software Engineering (International Program) ?

As everything around us has become more and more computerized and every computer system requires software, the demand for software engineers has been increasing worldwide. Software engineering is not just about coding. It concerns all aspects of software production, i.e. analysis, design, coding, testing and deployment. Good software engineers not only have solid computer science foundations but must also be skillful in the software development process and have good people skills.

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. B.Eng. Software Engineering (International Program) ที่ สจล. ?

The program aims at training the students to become skilled software engineers capable of working confidently in the international software industry. The program also provides solid computer science foundations so that the students can pursue graduate study in other computing-related fields. The program offers 3 specializations: Enterprise SE, Internet of Things, and Intelligent Systems, and collaborates with the University of Glasgow (UK) to offer a double-degree study option.

โอกาสในการหางาน

“Job
Software engineer
Software analyst/consultant
Software project manager
Starting salary 35,000 – 50,000 Baht/month in Thailand and more than 180,000 Baht/month abroad”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

90,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

B.Eng. Software Engineering (International Program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6