​ รักเธอเสมอ ... จากใจพวกเราชาว สจล. ​

รักเธอเสมอ

รักเธอเสมอ ... จากใจพวกเราชาว สจล. 🧡

พวกเราชาว สจล.ขอขอบคุณพี่เอ้ ที่ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 ปี พี่เอ้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสถาบัน ทุ่มเท แรงกายแรงใจ เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน พี่เอ้ก็สู้ สู้ไปพร้อมกับพวกเรา เพื่อพัฒนา ให้ สจล.ของเราก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

วันนี้พวกเราในฐานะเพื่อนร่วมงาน พี่น้อง และครอบครัว สจล. ก็มีสิ่งเล็ก ๆ อยากจะกล่าวถึง พี่เอ้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ #ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ... พี่เอ้จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไป🤟

#จะทำก็ทำได้ #ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

รักเธอเสมอ จากใจพวกเราชาว สจล. https://www.facebook.com/Activitykmitl/videos/154717130204375

ดอกไม้บาน นำความกล้าหาญสู่การพัฒนาประเทศ https://www.facebook.com/Activitykmitl/videos/498915218017320

Share this page