รักษาการแทนอธิการบดี สจล.สักการะพระนิรันตราย และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

144

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ #รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันสักการะพระนิรันตราย พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

เพื่อความเป็นสิริมงคล และเริ่มต้นการทำงานในตำแหน่งรักษาการอธิการบดี

เพื่อสานต่อ และพัฒนา สจล.ให้ก้าวไกลต่อไป

#เราจะสู้ไปพร้อมๆกัน

…………………………………

#KMITLFIGHT

Share this page