นักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น

โคเซ็น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ
ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น
ประจำปีการศึกษา 2565 

Share this page