Skip to main content

We Grow Together ตอน จิตอาสาพัฒนาสวน 15 นาที

KMITL
Start
End

เชิญชวน น้องๆนักศึกษาและพี่ๆบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 'We Grow Together ตอน จิตอาสาพัฒนาสวน 15 นาที' 
สจล.และน้องๆจิตอาสา ร่วมปลูกต้นอินทนิล กับสำนักงานเขตลาดกระบัง 
🌱ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 

🌱ตั้งแต่เวลา  09.00-11.00 น. 

🌱ณ พื้นที่แลนด์มาร์คหัวจักรรถไฟ (ริมคลองโค้งสถาปัตย์)
ในบรรยากาศ สบายๆ และกิจกรรมต่างๆที่ชิวๆบนพื้นที่สวน 15 นาที ของกทม.แห่งนี้! 

สนใจ สแกนลงทะเบียนได้เลย