Skip to main content

SAS x KMITL Hackathon 2024

SAS
Start
End

📣📣 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2567 เตรียมพบกับกิจกรรมการแข่งขัน “SAS x KMITL Hackathon 2024”

ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยจำสองสถานการณ์ให้ผู้แข่งขันนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ Predictive Modeling กับองค์กรการกุศลเพื่อทำนายผู้ที่จะทำการโทรศัพท์ไปเพื่อประชาสัมพันธ์

✨ เงื่อนไขการสมัคร
📌มีผู้สมัครในแต่ละทีมไม่เกิน 3 ท่าน โดยต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีใดก็ได้ หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี

🏆ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบ Digital Badge และ ประกาศนียบัตร 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 24.00 น. 

สถานที่จัดงาน: หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

👨‍💻ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB8UUOXvi8ocmqfgyMqfgB8iFH8wSMcAYZtn47mfYCwHDgiw/viewform

ตอบข้อซักถามแบบ Online ผ่าน
 Line Id https://line.me/ti/g/dg7c9iaHcM

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่ง 21 กุมภาพันธ์ 2567
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+66)96-946-6453 หรือ THL.hackathon@sas.com         

นักศึกษาสามารถเข้าเรียน E-learning Machine Learning using SAS Viya ได้โดยลงทะเบียนที่ https://SAS.COM/SKILLBUILDER