Skip to main content

Micro Modular Reactor (MMR) การขับเคลื่อนพลังงานแห่งอนาคต

เสวนา
Start
End

มาทำความรู้จักกับนวัตกรรม Micro Modular Reactor (MMR)

ในการเสวนา “Powering Tomorrow: Micro Modular Reactor (MMR) Ultra-Safe Solution for Future Energy”

🗓️ พบกันในวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 09.30 น.
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.