Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1 Rotator1

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังประกาศผลผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรบริวาร

สถาบัน ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษา ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรบริวาร พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/วิทยาลัย ทุกหลักสูตร เข้าร่วม “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 “ ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ ภ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวท...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลจาก วช.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเก...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของไ

การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของไทยสู่ตลาดสากล” วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผู้สนใจ ร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับป...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

รับสมัครนักศึกษาผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ พิธีกร พิธีมอบเนกไทและเข็มพระม

รับสมัครนักศึกษาผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 134-5/ส่วนสารนิเทศและประชาสัม...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content Training Center
NewStudent Contact Online Service
Scholarship Chumporn Campus Contact