Close [X]

ข่าวพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังสาธิตนานานาชาติพระจอมเกล้า เปิดตัว พร้อมแถลงข่าว 24 พฤษภาคมนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว “โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า” โรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ที่สอ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59 ดังรายละเอียด ประกาศนักศึกษา KMITL เรื่อง การสอบ TOEIC สถาบันกำหนดจัดสอบ TOEIC ให้น...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1/2559

ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการประเมินผลการบริหาร...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการ

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงาน...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

อบรม การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอบรม “การทำเหมืองข้อมูล ด้วยโปรแกรม WEKA รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ 1-109 ...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)

นักวิจัย สจล.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ บุญจริง อ.ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ชนะค

รายละเอีย ตามลิงคที่แนบ http://board.postjung.com/964802.html...(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
News_announce
วิสัยทัศน์การบริหารสถาบัน
Content
Online Service
NewStudent Scholarship scholar_new
Contact Chumporn Campus Contact