สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • kmids openhouse

กิจกรรม

22 Aug
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

FIRST TIME IN THAILAND WHEN AWS JOINS KMITL
ครั้งแรกในไทย AWS ร่วมกับ KMITL จัดอบรม "The Future of Tomorrow: Voice User Interface & AI" ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 09:00 - 17:00 ณ เรือนไทย (ลานพระจอมฯ) โดยวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ มีการฝึกการใช้ Amazon Cloud, Machine Learning tools, AI, IoT &n...

Current

KMITL

Student Services

Service
Top