สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • คุณวนัส kmitl

กิจกรรม

15 Oct
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมสร้างสรรค์ ใน สจล.
  ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมสร้างสรรค์ ใน สจล. ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กิจกรรมสร้างสรรค์ ในสถาบันของเรา”   นำเสนอภาพถ่ายที่แสดงออกถึงมุมต่างๆ ของสถาบัน ชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top