สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • duty

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำไมต้องทำวิจัย
ทำไมต้องทำวิจัย? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย แต่เชื่อไหมครับว่า การทำวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกอาชีพ เพราะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า รู้ความต้องการของตลาด ทุกอาชีพต้องมีการค้นหา และเป็นการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดครับ   หาคำตอบได้ที่ http...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
Top