รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล

somyot

รศ. ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Email: somyot.ka@kmitl.ac.th

Tel: 0 2329 8300

Fax: 0 2329 8302