การจองคิวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

เนื่องจากจำนวนวัคซีน ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้รับจัดสรรโควตาจากกระทรวงสาธารณสุข

ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2564

ไม่เป็นไปตามแผน ที่ สจล.คาดว่าวันละ 1,000 โดส (1,000 คน)

******************************************************

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนการจองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2564 ลงเหลือเพียง วันละ 500 คน

และเปิดให้จองคิวเฉพาะ นักศึกษา และบุคลากรเท่านั้น

ส่วนครอบครัวบุคลากร จะเปิดให้จองคิวได้ตั้งแต่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะจัดส่งวัคซีนให้กับ สจล. ได้วันละ 1,000 โดส

โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จะดำเนินการให้ ชาว สจล.

ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 *****************************************************

ทั้งนี้จะให้มีการเปิดจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยศูนย์บริการฉีดวัคซีน

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค)

ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL/

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 7515