ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563

ยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด

หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี (ป.ตรี/โท/เอก) สามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ

แล้วนําไปยื่นชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (หรือในนักศึกษาระดับป.ตรี สแกนบาร์โค้ดผ่านแอปธนาคาร)

โดยไม่มีค่าปรับชำระเงินล่าช้า จนถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 615