ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 9-13

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 13  ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 12

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 (English)

ประกาศสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เรื่อง การให้บริการนักศึกษาในช่วงปิดทำการสถาบันเป็นการชั่วคราว

 

ประกาศสำนักงานบริหารทรัยพ์สิน

 

ประกาศการเรียนการสอน

 
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 12

เรื่อง แจ้งปิดทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

ลงวันที่ 2 มกราคม 2564

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่2/2563 ทั้งที่ลาดกระบัง และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 10

เรื่อง การดำเนินการภายในสถาาบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

 

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 9

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษาในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 

รวมข่าว

1.สจล. ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบ หนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช รับมือการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

23 ธันวาคม 2563

https://www.kmitl.ac.th/th/detail/2020-12-24-10-39-48

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 3292