เปิดแล้ววิชา Robotics and AI โครงการเรียนล่วงหน้า พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เปิดแล้ววิชา Robotics and AI

โครงการเรียนล่วงหน้า พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เปิดรับสมัครลงทะเบียน

Robotics and AI (Full Course) : หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

https://bit.ly/3kIhluy

 ________________

โครงการเรียนล่วงหน้า พระจอมเกล้าลาดกระบัง

"เหมาะกับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยากเข้ามาเรียนในรั้ว สจล.

และนักศึกษาปัจจุบัน ของสจล.ที่อยากจะเรียนล่วงหน้าเพื่อเก็บหน่วยกิต"

  • เก็บหน่วยกิตไว้ได้ถึง 5 ปี (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เรียนได้ไม่จำกัดหน่วยกิต)
  • ไม่เสียเวลาในการเดินทาง (Online+Workshop)
  • เรียนแล้วได้ Certificate (สามารถเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้)

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่

https://klix.kmitl.ac.th

06-1718-8801 (คุณพิชชา)

 
 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 563