รับสมัครทุนนักศึกษารอบ 2 จำนวน 600 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 รอบ 2
จำนวน 600 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

รับสมัคร 2 - 10 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ 

https://drive.google.com/file/d/1JJ4hzPGcrY5XZr82dEGk6smpNNtSjta6/view?usp=sharing

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 2114