สจล.มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้กับ รพ.ภูมิพล

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

พร้อมด้วยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 8 นำตู้ Swab Test Negative pressure และเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilator

มามอบให้ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้รับมอบ

เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 2144