Sharing Bike ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่มทางเลือกการสัญจรภายใน สจล.

สถาปัตย์ – ว.นานาชาติ สจล. บูรณาการศาสตร์อย่างลงตัว 
ออกสตาร์ทด้วย Sharing Bike ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่มทางเลือกการสัญจรภายใน สจล. พร้อมให้ทดลองใช้บริการปลายเดือน ก.พ. 62

 

 

 

ท่ามกลางฝุ่น PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ หลายฝ่ายเร่งดำเนินการหาท่างแก้ไข และช่วยกันลดปริมาณฝุ่น และสาเหตุของการเกิดปัญหา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ Sharing Bike หวังลดปริมาณการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ลดมลพิษใน สจล.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่าการจัดทำโครงการ Sharing Bike เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นโครงการนำร่องของสถาบันการศึกษาสีเขียว (Go Green campus) เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะที่เป็นพิษ ด้วยการลดปริมาณการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายใน สจล. ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้กับบุคลากร และนักศึกษา

โครงการ Sharing Bike เป็นโครงการที่นำ 2 ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน คือศาสตร์ของศิลปะการออกแบบ และศาสตร์ทางด้านวิศวไฟฟ้า ในการจัดทำระบบบริหารจัดการ และระบบยืม-คืน จักรยานไฟฟ้า ซึ่งจักรยานรุ่นที่ใช้จะเป็นระบบไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อสรีระกับทุกเพศ ทุกวัย เบาะสามารถปรับระดับได้ แฮนด์จับกันลื่น พร้อมตะกร้าวางสัมภาระด้านหน้าที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานไว้นำจ่ายกับระบบไฟฟ้าของจักรยาน ออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์ปวิณ รุจิเกียรติกำจร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ อนันตวราศิลป์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สจล. หนึ่งในทีมพัฒนาระบบการให้บริการ Sharing Bike กล่าวว่า ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำโปรแกรมและพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า KMITL Bike นักศึกษาและบุคลากร สามารถเช่ายืมจักรยานผ่านแอพนี้ได้ตลอดเวลา โดยการเช่ายืมรถ เริ่มตั้งแต่ การสั่งจ่ายเงินเพื่อเช่าจักรยาน เมื่อมีการอนุมัติก็จะสามารถปลดล็อครถจักรยานออกจากแท่นจอดได้ และเมื่อใช้บริการเสร็จก็นำจักรยานมาจอดที่แท่นจอดและล็อคจักรยานเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย ทำให้นักศึกษาบุคลากรได้รับความสะดวกในการเช่ายืมจักรยานไปใช้ ลดการใช้สถานีจอดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดย สจล.จะเปิดให้บริการระบบ KMITL Bike ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอน

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 4077