อธิการบดี สจล. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พัฒนาระบบขนส่งฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

พัฒนาระบบขนส่งฯ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ห้องข่าวธุรกิจ 7 สิงหาคม 2560

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=YE8OWJrR66A

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 3744