สุชัชวีร์ คุมร้านเหล้ารอบ สจล.ได้ผล : ไทยรัฐ 2 ธ.ค.59

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 3236