สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

หนังสือของ : Wang Li- li.

ผลการค้นหาประมาณ 1 รายการ
  • สำนักหอสมุดกลาง > เลขเรียก : QC191 W29f > Main Lib, 5th FL. Zone B
    ผู้แต่ง : Wang Li- li. ชื่อหนังสือ Foundations of stress waves / Wang Li-li (Li-Lih Wang)