สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

กฎแห่งกรรม / ท. เลียงพิบูลย์ ; บรรณาธิการเล่ม เป็นไทย พิทักษ์โยธิน, เพียงจันทร์ ว่องวิชชุเวทย์
สถานที่เก็บ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เก็บ : Architecture Lib
เลขเรียก : BL2015.K3 ท111ก
ผู้แต่ง : ท. เลียงพิบูลย์