สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

รวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์โลกออนไลน์ (Version Update) / โดย ปภาดา อมรนุรัตน์กุล ; บรรณาธิการ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 4th FL. Zone B
เลขเรียก : HF6146.I58 ป163ร 2550
ผู้แต่ง : ปภาดา อมรนุรัตน