สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การแยกอิแนนทิโอเมอร์และการถ่ายเทมวลของกรดแลคติกและฟีนิลอะลานีนผ่านเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง = Enantioseparation and mass transport of lactic acid and phenylalanine through a hollow fiber supported liquid membrane / ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ฑ111ก 2558
ผู้แต่ง : ฑรรชนก ประภาสวั