สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนทอด = Fried Thai vermicelli development / สุรศักดิ์ จันทรานิมิตร
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ส854ก 2558
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ จันทร