สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การศึกษาการสกัดและสมบัติของเซอีนจากกากที่เหลือจากการผลิตนมข้าวโพด = Study on extraction and properties of zein from corn milk residue / ปรียานุช บุญราศรี
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ป474ก 2557
ผู้แต่ง : Preeyanuch Boon