สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

น้ำมันปลาจากผลพลอยได้จากการผลิตปลาแมคเคอเรลกระป๋อง : การผลิตและการประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณโอเมก้า 3 ในปลาแมคเคอเรลกระป๋อง = Fish oil from canned mackerel byproducts : production and application in omega 3 enrichment of canned mackerel / จุฑามาศ วามะขัน
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. จ628น 2558
ผู้แต่ง : จุฑามาศ วามะขัน