สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ศักยภาพในการกันหืนของสารสกัดหยาบจากพืชท้องถิ่นที่บริโภคได้ในน้ำมันเมล็ดทานตะวันและน้ำมันมะพร้าว = Anti-rancidity potential of crude local edible plant extracts in sunflower oil and coconut oil / เปรมยุดา ขุนทอง
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ป713ศ 2558
ผู้แต่ง : เปรมยุดา ขุนทอง