สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแถวคอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = A development of the structural equation model affects the efficiency of queuing management of Provincial Electricity Authority / สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ส852ก 2557
ผู้แต่ง : สุรพงษ์ สิริพงศ