สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงานกรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ = Causes & impact and mitigation approach of variation impact: A case study of mass rapid transit green line project section, Bearing-Samutpraka
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ค639ส 2558
ผู้แต่ง : คุณากร แป้นเหลื