สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องจำลอง = Humidity and temperature control system / ชัยวัฒน์ พุ่มฉัตร์, ศักดา กาละศรี, วิทยา สุขวิทยากุล
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : ปพ. ช432ร 2550
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ พุ่มฉั