สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา = Computer aided instruction for mathematics education in primary school level / ศรัณย์ จันทะแจ้ง, อัฐกร ศรีประศาสน์
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : ปพ. ศ161ส 2550
ผู้แต่ง : ศรัณย์ จันทะแจ้