สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ บริษัทโกลเด้นทาวน์ฟิล์ม.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-CD-ROM, 2nd FL. Zone B
เลขเรียก : CD 11514
ผู้แต่ง : บริษัทโกลเด้นทา