สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สายแดง / ส. บุญเสนอ ; บรรณาธิการ จตุพล บุญพรัด
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Fiction, 3rd FL. Zone B
เลขเรียก : นว ส112ส 2552
ผู้แต่ง : ส. บุญเสนอ.