สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ปัจจัยในการเลือกใช้ผู้รับจ้างทำอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคประเทศไทย จำกัด=Factors in selecting outsource in efficiency increasing equipment maker at Panasonic Group of Company Thailand /วิรัช เลิศรุ่งเรืองชัย.
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : EThesis
เลขเรียก : วพ. ว689ป 2554
ผู้แต่ง : วิรัช เลิศรุ่งเ