สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

เรื่องเล่าจากความเชื่อ = The story of believe / สาธิต แซ่เล้า
สถานที่เก็บ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เก็บ : Architecture Lib-Thesis
เลขเรียก : ปพ. ส642ร 2548 (วจ.293)
ผู้แต่ง : สาธิต แซ่เล้า.