สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การรู้จำเสียงสระ 24 เสียงในภาษาไทยด้วยวิธีการฟิตเคิร์ฟแบบสัมประสิทธิ์ พหุนามอันดับสามบนฟังก์ชั่นพลังงานเสียงและสเปกตรัมแอลพีซีบนสเกลบาร์กโดยใช้เทคนิค KNN = 24 vowels recognition in Thai spoken language using 3rd order polynomial coefficient curve fitting
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. พ793ก 2548
ผู้แต่ง : พีรพัฒน์ กุลทัพ