สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ระบบบริหารจัดการโครงงานผ่านเว็บ = The management system of project study and development via web / จิตวดี ศรีแสง
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. จ464ร 2547
ผู้แต่ง : จิตวดี ศรีแสง.