สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

เครื่องตรวจวัดความเร็ว = Velocity detector / ประพันธ์ อังค์สุธาสาวิทย์, ปิยวัฒน์ พันธ์ไพศาล
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : ปพ. ป321ค 2543
ผู้แต่ง : ประพันธ์ อังค์ส