สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การศึกษาและรวบรวมพันธุ์ชมพู่ 15 พันธุ์ = Study and compilation on 15 species of genus Syzygium / พรเทพ ท้วมสมบุญ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Thesis, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : วพ. พ242ก 2542
ผู้แต่ง : พรเทพ ท้วมสมบุญ