สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

โครงการปรับปรุงซุ้มขายน้ำมันภายนอกอาคารของบริษัทเวลล์ จำกัด / สุรเดช กฤษสมัย
สถานที่เก็บ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เก็บ : Architecture Lib-Thesis
เลขเรียก : ปพ. ส856ค 2531-2532 (ศอ.291)
ผู้แต่ง : สุรเดช กฤษสมัย.