สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

Information technology for management : making connections for strategic advantage / Efraim Turban, Ephraim McLean, James Wetherbe; with contributions by Ralph Westfall, Kelly Rainer
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Store, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : T58.6 T88i 1999
ผู้แต่ง : Turban, Efraim.