สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

กองทัพชวนรู้เรื่องการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / กองทัพบก
สถานที่เก็บ : งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เก็บ : Chumporn Lib
เลขเรียก : U660.T5 ก347ก
ผู้แต่ง : กองทัพบก.