สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

หม้อแปลงไฟฟ้า = Transformers / โดย ณรงค์ ชอนตะวัน
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 6th FL. Zone B
เลขเรียก : TK2551 ณ4ห 2538
ผู้แต่ง : ณรงค์ ชอนตะวัน.