สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

สุดยอดโปรแกรมสร้างชิ้นงานด้านวิศวกรรมด้วย Solid Works / วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย ; วัฒนา ส่งสิงห์, บรรณาธิการ.
สถานที่เก็บ : งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เก็บ : Chumporn Lib
เลขเรียก : T385 ว284ส 2553
ผู้แต่ง : วรวีร์ ไพฑูรย์ร