สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

การควบคุมป้องกันโรคสุกรที่สำคัญในประเทศไทย / บรรณาธิการ กิจจา อุไรรงค์ [และคนอื่น ๆ 3 คน]
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : SF971 ก443
ผู้แต่ง : กิจจา อุไรรงค์,