สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

Pesticide chemistry, human welfare and the environment : proceedings of the 5th International Congress of Pesticide Chemistry, Kyoto, Japan, 29 August-4 September 1982 / editors-in-chief, J. Miyamoto and P.C. Kearney
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib, 5th FL. Zone B
เลขเรียก : SB950.93 I6p 1982
ผู้แต่ง : International I