สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

Astrophytum in Thailand / ชมรมกระบองเพชรแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ อนุชิต กาญจนเรขา
สถานที่เก็บ : งานห้องสมุดและสื่อการศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เก็บ : Chumporn Lib
เลขเรียก : SB438 ช175อ
ผู้แต่ง : ชมรมกระบองเพชรแ