สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

ระบบค้นหาหนังสือ ห้องสมุด สจล.

ความเชื่อพระศรีอาริย์ และ"กบฏผู้มีบุญ" ในสังคมไทย / พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และอัจฉราพร กมุทพิสมัย, บรรณาธิการ
สถานที่เก็บ : สำนักหอสมุดกลาง
ตำแหน่งที่เก็บ : Main Lib-Store, 3rd FL. Zone A
เลขเรียก : DS586 ค181
ผู้แต่ง : พรเพ็ญ ฮั่นตระก